השם שלך  

לשם של כל אדם השפעה גדולה על חיו. הוא מביע את מהותו ומכיל את התכונות הנרכשות, המעניקות כלים לחיים.
 שרשרת שם עוזרת המון בקבלה עצמית, ובחיבור למהות.