top of page

ראש השנה - זמן להתחלות חדשות 

פנינים , דגים , לבן וחגיגי אלו הדגמים שהכי מדברים את החג .
ראש השנה היא הזדמנות להתחיל מחדש , ליצור פוקוס חיובי , לשפר התנהגויות מכבידות .
בחרי את המסר שלך . 

bottom of page