top of page

מתנות לצוותים חינוכים , מתנה מרגשת לגננת, מתנה ערכית  למורה, ומתנה מפנקת לסיעת .

הגננת / המורה /הסייעת הצמודה/ הנהלת היא האדם השני הכי חשוב בחייו של הילד, היא מגנה עליו, מלמדת אותו ערכים חברתיים, היא דואגות שישיג כישורים, ידע. 
אז אם את רוצה להכיר לה תודה ולא רק לרגע אחד , אלא תודה שתלך איתה ותעמיק, שתהיי השראה ותאזן , מוזמנת לרכוש את  הפתק הקטן שלה שילך איתה תמיד .

bottom of page