top of page
אמא 

"כשאת אם את אף פעם לא באמת לבד במחשבות שלך. אמא חייבת לחשוב פעמיים, פעם אחת בשבילה ופעם אחת בשביל הילד שלה" אמרה סופיה לורן ואני מוסיפה שכשאת לא איתה השאירה לה מתנה שתזכור שלא עזבת.

bottom of page