top of page
מילה מעצימה

המדען מאסטרו אמוטו גילה כי מולקולות המים משתנות בהתאם לסביבה.  מים אשר נמצאו בסביבת המילים הטובות "אהבה" "שמחה" "אושר" קפאו בצורה יפה יותר וסימטרית, לעומת זאת בכוס עלייה היו כתובות המילים "כעס" "רעש" "צעקה" המים התקשו לקפוא וכשקפאו צורתם הייתה לא סימטרית ולא יפה. אנחנו 70% מים.  תחשבו מה הקולות הביקורתיים בראש עושים לנו, הקיפו עצמכן במילים טובות.

bottom of page