top of page
באתי להנות

9 חודשים שהיינו בבטן החמה, האכילו אותנו, דאגו לנו, קיבלנו רק טוב. גם אחרי לא באנו לסבול, הסבל מוצאו בשיפוטיות, לפעמים בגדילה ולמידה, גם מסלול שלא תואם לנו יכול להכאיב. אף אחת מאתנו לא רוצה לגלות בגיל 90 שהיא סבלה. תכשיט באתי ליהנות מזכיר לנו, הזמן מוגבל, זה הזמן להנאה.

bottom of page