top of page
להתחיל כל יום מבראשית

למידה מהעבר ויסוריי מצפון מונעים מאיתנו אפשרות להתקדם הלאה . לעיתים רבות הם משתקים מוטיבציה ואפילו מיצרים מציאות לא רצויה. כל יום מבראשית מאפשר לי להניח כל יום את מה שלא רצוי לי מאחורי ולהתחיל נקיה יותר, עם פחות פחדים, ופחות מטענים.

bottom of page