top of page
יותר מאחד

אני יודעת , את מאוד רוצה לתת, לקבוצות גדולות מ1 השקתי את מחירי הפרמיום הסיטונאים . מחירי גיפטים שווים לכל מטרה . 

bottom of page