top of page
כמו שאני מושלמת

זה נכון , לפעמים התכונה שאנחנו רואים בה כרעה ביותר בנו , היא בדיוק התכונה שאנחנו זקוקים לה וצריכים אותה , ובלי רגעים של גשם לא נהנה מהשמש שיוצאת. מושלמות אינה קיימת , היא תוצר של מחשבתנו ותפיסתנו לגבי מה שאנחנו רואים כאידיאלי , למעשה אנחנו כבר מושלמים - כי אי המושלמות מעוררת בנו שאיפה . אם זאת הגבול בין הריצה לשלמות לאיבוד שליטה דק. כמו שאני - מושלמת , היא התזכורת כי אנו נוצרים הכי טובים שיש . 

bottom of page