top of page
יש בי את הכוח

היכולת שלנו עצומה, לפעמים בגלל השפעות חיצוניות אנחנו שוכחות את זה, יש בי את הכוח יזכיר לך שאת הכל את יכולה לעבור, לילות ללא שינה, מסע הישרדות במדבר, יום חם במיוחד, כל דבר , כי שום דבר לא עומד מולנו במטרה להכשיל אותנו. קבלי דחיפה קטנה.

bottom of page